Ambassade van België in Singapore

Wie is wie?

Ambassade van België in Singapore

 • Z.E. Andy DETAILLE, Ambassadeur
 • Dhr. Christophe LECHAT, Adjunct-posthoofd en Consul
 • Mevr. Lyna JAMBARI, Secretaresse van de Ambassadeur
 • Dhr. Steven LI, Administratief Assistent
 • Mevr. Honorine PONCE, Consulair medewerkster
 • Mevr. Kim NALY, Accountant en Administratief Assistente
 • Mevr. Olivia GOVAERTS, Consulair medewerkster 
 • Mevr. Michèle DE HAES, Consulair medewerkster 

Ereconsulaat van België in Brunei Darussalam

Mr. David Kenneth DAVIES, Ereconsul

N°. 6, Simpang 545, 
Kampong Dato Gandi, Jalan Kota Batu 
Bandar Seri Bagawan BD1717 
Brunei Darussalam

Tel: +(673) 27.87.058 / 27.87.059 / 27.87.060 
Fax: +(673) 27.87.094

Ereconsuls worden in het land zelf gerekruteerd vanwege hun goede contacten ter plaatse. Zij zijn niet altijd van Belgische nationaliteit en spreken ook niet altijd de officiële talen van België. Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren. 

Vlaams Gewest: Flanders Investment & Trade Agency

 • Mevr. Nathalie SURMONT, Economisch en handelsattaché
 • Mr. Ralph MOREAU, Economisch en Handelsattaché (Technologie)
 • Mevr. Irene GAN Wei Leng, Handelsassistente

Kantoor gevestigd op hetzelfde adres als de Ambassade.

Tel: +(65) 6227 3997 
Fax: +(65) 6227 7349 
E-mail: Singapore@fitagency.com  
Website: www.flandersinvestmentandtrade.com

 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Export

 • Mr. Rudi MERTENS, Economisch en handelsattaché
 • Mevr. Bella HARDI, Business Officer

51 Goldhill Plaza #21-11/12 
Singapore 308900

Tel: +(65) 6251 0079 
Fax: +(65) 6251 1596 
E-mail: singapore@hub.brussels
Website: http://hub.brussels/en/

 

Waals Gewest: Wallonia Trade & Investment Agency

 • Mevr. Edith MAYEUX, Economisch en handelsattaché

541 Orchard Road, #09-01, Liat Towers 
Singapore 238881

Tel: +(65) 9271 3420
E-mail: singapore@awex-wallonia.com of singapour@awex-wallonia.com of e.mayeux@awex-wallonia.com
Website: www.investinwallonia.com

 

Liaison Attaché van de Federele Politie

 • Dhr. Pascal WAUTELET, Hoofdcommissaris Federale Politie, Verbindingsofficier (standplaats in Bangkok)

 Tel: +(66) (0) 2 108 1810

Fax: +(66) (0) 2 108 1811
E-mail: cgi.lo.thailand@police.belgium.eu