Consulaire diensten

In deze rubriek vindt u informatie over uw inschrijving, hoe u een identiteitskaart of paspoort kunt aanvragen, enz.

Sinds het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister. Een volledige beschrijving van de diensten die een Belgische ambassade of consulaat kan verlenen is beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Hieronder vindt u de standaard procedures van consulaire diensten aangeboden door onze Ambassade in Singapore.

Als u nog andere vragen hebt, stuur ons een e-mail of bel ons op (+65) 6220 7677 tijdens onze openingsuren.

In hoogdringende gevallen kunnen Belgen het noodnummer bellen (+65 9674 5464). Gelieve het noodnummer niet te gebruiken tenzij in geval van hoogdringende en onmiddellijke nood.

Meer consulaire informatie

Algemene teksten over consulaire diensten voor Belgen in het buitenland vindt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken