Aangifte van geboorte

Informatie over de aangifte van geboorte.

 1. Laatst bijgewerkt op

Vanaf 29 mei 2022 levert de Singaporese autoriteit ICA geen papieren geboorteakten af.  Voor elke geboorte dat vanaf die datum geregistreerd wordt, zal een digitale geboorteakte afgeleverd worden. 

Indien u geen digitale kopij van de geboorteakte heeft, of de digitale geboorteakte is ouder dan 1 jaar, zal u een digitale geboorte uittreksel moeten aanvragen. Het is een éénsluidend afschrift dat het verlies of beschadigde geboorteakte vervangt. 

Om een Belgische pasgeborene, geboren in Singapore binnen het huwelijk waarvan het huwelijk geregistreerd is in het Belgisch rijksregister, te registreren, heeft u volgende documenten nodig:

 • origineel van het “Notification of live birth” (dit document wordt onmiddellijk na de geboorte aan de ouders overhandigd door het ziekenhuis),
 • fotokopie van het paspoort van de beide ouders,
 • als het kind ook een andere nationaliteit heeft: fotokopie van het vreemde paspoort,
 • inschrijvingsformulier van de baby behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend. Beide ouders ondertekenen het formulier voor de minderjarige,
 • afdruk van het digitale geboorteakte " Birth certificate (for newborns only)" / een origineel uittreksel van de geboorteakte " Birth extract", gelegaliseerd met apostille en minder dan 1 jaar geleden uitgegeven

Gelieve ons per e-mail te contacteren in volgende gevallen:

 • U bent als Belg niet geregistreerd aan de Ambassade.
 • U bent als Belg niet geboren in België.
 • U bent niet gehuwd.
 • Uw kind is niet geboren in Singapore.
 • Uw huwelijk is niet aangegeven. 

 

De procedure om een uittreksel te bekomen en te laten legaliseren met Apostille verloopt als volgt:


Stap 1

 • Voor pasgeborene laadt u de digitale geboorteakte op van de website ICA : 'eRECEIVE: Download Certificate of Birth (for newborns only) via deze link Immigration & Checkpoints Authority - Certificates
 • In de gevallen hieronder laadt u het digitale geboorte certificaat op van de website ICA : 'eRECEIVE: Certificate of Extract (Birth)' via deze link Immigration & Checkpoints Authority - Certificates
  • De digitale geboorteakte / geboorte certificaat is langer dan 1 jaar geleden afgeleverd.
  • Wanneer u de digitale kopij van de geboorteakte verloren bent.

De originele papieren geboorteakte die voor 29 mei 2022 afgeleverd werd, is voor uw eigen gebruik. Bewaar deze op een veilige plaats.


Stap 2

Dit uittreksel moet worden gelegaliseerd met een Apostille door Singapore Academy of Law (SAL). U kunt de website van SAL raadplegen voor meer informatie over de procedure.

Singapore Academy of Law 
1 Coleman Street #08-06
The Adelphi
Singapore 179803
T +65 6332 4388  
E-mail: enquiries@sal.org.sg

Verdere legalisatie door de het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Singapore (Ministry of Foreign Affairs) of door de Belgische Ambassade in Singapore is niet vereist. Het document is door legalisatie met de Apostille klaar voor gebruik in België.


Stap 3

De Ambassade registreert uw baby in het Belgische bevolkingsregister. Dit kan zo’n twee werkdagen duren. Na de registratie worden de originele documenten aan u teruggegeven. Een kopie wordt in uw dossier bewaard. U kan op hetzelfde ogenblik een paspoortaanvraag indienen voor uw kind, voor meer informatie kan u terecht op onze paspoortpagina.

Wat doet u met de verkregen buitenlandse akte van de burgerlijke stand?

Overschrijving

We raden u ten zeerste aan om uw buitenlandse geboorteakte te laten inschrijven in het Belgische digitale register burgerlijke stand (DABS).

Zoniet, moet u afschriften of uittreksels steeds bij de Singaporese autoriteiten opvragen, wat onpraktisch kan zijn wanneer u beslist om Singapore te verlaten. Het is daarom belangrijk om dit document onverwijld in te dienen bij de Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand die bevoegd is om het in te schrijven in de DABS. Gelieve de gemeente te contacteren voor de procedure en de overschrijving in te dienen binnen 6 maand na uitgifte van uw buitenlandse akte.

Zodra de akte is geregistreerd, kunt u er altijd gemakkelijk afschriften of (meertalige) uittreksels van verkrijgen bij uw gemeentebestuur of uw Ambassade.

Voor meer informatie kunt u op deze pagina terecht.