Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Aangifte van huwelijk

Aangifte van huwelijk

Om een huwelijk, voltrokken in Singapore, te laten registreren op de Ambassade, heeft u volgende documenten nodig:

  • Kopie van het paspoort van beide partners
  • Inschrijvingsformulier van de niet-Belgische partner
  • Gelegaliseerd extract van de huwelijksakte, minder dan 1 jaar geleden uitgegeven
  • Attest van burgerlijke staat van de niet-Belgische partner, afgegeven door zijn/ haar autoriteiten (bijvoorbeeld Ambassade of High Commission) in Singapore

 
De procedure om een extract te bekomen en te laten legaliseren verloopt als volgt:

1. Aanvragen van een niet-geplastificeerd extract van de huwelijksakte of “Certified copy of an entry in a Marriage Register” rechtstreeks de bevoegde autoriteit.

De originele huwelijksakte is voor uw eigen gebruik, bewaar deze op een veilige plaats.

Gelieve na te gaan of de hoofding van het document dat u zal indienen bij de Ambassade er zo uit ziet:

  

 

Aanvraag certificaat bij:

Registry of Marriages (ROM)
7 Canning Rise 
Singapore 179869 
Tel. : +65 6338 7808   

of

Registry of Muslim Marriages (ROMM) 
7 Canning Rise
Singapore 179869
Tel. : +65 6337 0207

 
2.
 Deze “Certified copy of an entry in a Marriage Register” moet worden gelegaliseerd door Singapore Academy of Law (SAL).

Singapore Academy of Law (SAL)
1 Coleman Street #08-06 The Adelphi Singapore 179803
Tel: +65 6332 4388 E-mail: enquiries@sal.org.sg

Dit extract zal ook door de ambassade gelegaliseerd worden, voor de kostprijs kijkt u op de pagina van de consulaire tarieven.

Vervolgens registreert de ambassade uw huwelijk in het Belgische bevolkingsregister. Dit kan zo’n twee werkdagen duren. Na de registratie worden de documenten aan u teruggegeven. Een kopie wordt in uw dossier bewaard. 

De ambassade raadt u sterk aan om de huwelijksakte in de registers van de Burgerlijke stand in België te laten overschrijven. Door dit de doen, kunt in de toekomst rechtstreeks aan de gemeente waar u de akte liet overschrijven, een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen. Zoniet, moet dit steeds via het Singapore Registry of Marriages gebeuren, wat onpraktisch kan zijn als u beslist Singapore te verlaten. Voor meer informatie kan u hier terecht.

Let wel: deze overschrijving moet worden ingediend binnen de 6 maanden na de uitgifte van het extract.

Indien u als Belg niet geregistreerd bent aan de Ambassade of u niet gehuwd bent in Singapore, gelieve ons dan per e-mail te contacteren.