Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Aangifte van huwelijk

Aangifte van huwelijk

Om een huwelijk, voltrokken in Singapore, te laten registreren op de Ambassade, heeft u volgende documenten nodig:

  • fotokopie van het paspoort van de beide partners,
  • inschrijvingsformulier van de niet-Belgische partner, behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend,
  • origineel gelegaliseerd uittreksel van de huwelijksakte, minder dan 1 jaar geleden uitgegeven,
  • origineel gelegaliseerd attest van burgerlijke staat van de niet-Belgische partner, afgegeven door zijn/ haar autoriteiten (of Ambassade of High Commission in Singapore). Wanneer het document uitgegeven is in het buitenland, dient u de procedure hier voor legalisatie van documenten te volgen.

De Ambassade vereist een gelegaliseerde "Certified copy of an entry in a Marriage Register" van de huwelijksakte. De originele huwelijksakte is voor uw eigen gebruik, bewaar deze op een veilige plaats.

De procedure om een uittreksel te bekomen en te laten legaliseren met Apostille verloopt als volgt:

1. Aanvragen van een niet-geplastificeerd "Certified copy of an entry in a Marriage Register" (duplicate of marriage certificate) rechtstreeks bij de bevoegde autoriteit, Registry of Marriages (ROM) of Registry of bij Muslim Marriages (ROMM) op hun nieuwe website www.marriage.gov.sg.

Registry of Marriages (ROM)
7 Canning Rise 
Singapore 179869 
T +65 6338 7808   

of

Registry of Muslim Marriages (ROMM) 
7 Canning Rise
Singapore 179869
T +65 6337 0207

Gelieve na te gaan of de hoofding van het document dat u zal indienen bij de Ambassade er zo uit ziet:

  Certified copy of an entry in a Marriage Register

Wanneer de certified copy of an entry in a Mariage Registe is gelamineerd, zal u een nieuw certified copy niet-gelamineerd moeten aanvragen.  De Ambassade aanvaardt geen (foto)kopies van het huwelijkscertificaat met apostille.
 

2. Dit uittreksel moet worden gelegaliseerd met een Apostille door Singapore Academy of Law (SAL). U kunt de website van SAL raadplegen voor meer informatie over de procedure.

Singapore Academy of Law (SAL)
1 Coleman Street #08-06
The Adelphi
Singapore 179803
T +65 6332 4388
E-mail: enquiries@sal.org.sg

Verdere legalisatie door de Ambassade is niet vereist. Het document is door legalisatie met de Apostille klaar voor gebruik in België.

3. De Ambassade registreert uw huwelijk in het Belgische bevolkingsregister. Dit kan zo’n twee werkdagen duren. Na de registratie worden de documenten aan u teruggegeven. Een kopie wordt in uw dossier bewaard. 

De Ambassade raadt u sterk aan om de huwelijksakte in de registers van de Burgerlijke stand in België te laten overschrijven. Door dit de doen, kunt in de toekomst rechtstreeks aan uw gemeente in België een uittreksel van de huwelijksakte aanvragen. Zoniet, moet dit steeds via het Singapore Registry of (Muslim) Marriages gebeuren, wat onpraktisch kan zijn als u beslist Singapore te verlaten. Voor meer informatie kan u hier terecht. Let wel: deze overschrijving moet worden ingediend binnen de 6 maanden na de uitgifte van het uittreksel.

Gelieve ons per e-mail te contacteren in volgende gevallen:

  • U bent als Belg niet geregistreerd aan de Belgische Ambassade.
  • U ben niet gehuwd in Singapore.