Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Identiteitskaart / Kids-ID

Identiteitskaart / Kids-ID

1. Identiteitskaart
1.1 Hoe een identiteitskaart aanvragen?
1.2 Hoe uw identiteitskaart activeren voor online gebruik?
2. Kids-ID (voor kinderen jonger dan 12)
2.1 Wie kan een Kids-ID aanvragen?
2.2 Hoe een Kids-ID aanvragen?
3. Kaartlezer voor online gebruik

1. Identiteitskaart

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

De elektronische identiteitskaart (eID) behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar een ander ambtsgebied of na terugkeer naar België. De geldigheid kan worden nagegaan op checkdoc.be.

De geldigheidsduur van de eID is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van de aanvraag:

Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar 6 jaar
Tussen 18 en 75 jaar 10 jaar
Ouder dan 75 jaar 30 jaar

 Voor meer uitleg over de eID, zie:

1.1 Hoe een eID aanvragen?

Gelieve naar de Ambassade te komen met volgende documenten:

 1. een aanvraagformulier voor een eID volledig ingevuld, in het zwart te tekenen binnen het voorbestemde vakje,
 2. uw huidige identiteitskaart,
 3. een recente pasfoto overeenkomstig de ICAO-normen (de foto kan niet op de Ambassade genomen worden),
 4. een kopie van uw verblijfsvergunning in Singapore,
 5. wanneer u een nieuwe identiteitskaart aanvraagt omdat uw vorige werd gestolen, dient u onmiddellijk aangifte te doen bij de lokale politie. Het attest van aangifte dient u mee te brengen,
 6. betaling van de consulaire tarieven.

De verwerkingstijd bedraagt 5 weken. Wanneer uw nieuwe kaart is aangekomen, ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de eID en de bijbehorende briefomslag met PUK-code af te halen op de Ambassade.

OPGELET: In het geval van verlies of diefstal van uw eID, kan uw kaart gratis geblokkeerd worden via de website DOCSTOP. Gelieve hier te klikken voor meer informatie.

 1.2 Hoe uw eID activeren voor online gebruik?

Een geactiveerde eID laat u toe om u via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (bv. digitale handtekening).

De activatie is mogelijk op de Ambassade enkel vanaf 8u Belgische tijd, met uitzondering van Belgische feestdagen. U kunt deze functie eveneens laten activeren op uw eID bij de administratieve dienst van een Belgische gemeente.

U moet zich hiervoor persoonlijk aanmelden en de briefomslag met PUK-code en uw eID meebrengen. Indien u uw codes niet meer kent, kan u nieuwe codes aanvragen door hier te klikken. Deze codes worden automatisch naar uw post van inschrijving opgestuurd. De verwerkingstijd is ongeveer 3 weken. Wanneer uw briefomslag met PUK-code is aangekomen, ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de briefomslag af te halen op de Ambassade

U kan met een geactiveerde eID ‘Mijn DOSSIER’ raadplegen, een toepassing gelanceerd in november 2017 van FOD Binnenlandse zaken die u toelaat uw persoonlijke gegevens in het Belgisch rijksregister na te gaan. Gelieve hier te klikken voor meer informatie.

2. Kids-ID

Sinds oktober 2015 kunnen ouders op de Ambassade een Kids-ID voor hun kind aanvragen.  Het betreft een niet-verplicht  Belgisch identiteitsdocument dat ook aanvaard wordt als reisdocument in alle landen van de Europese Unie en enkele andere landen. Gelieve hier te klikken voor de lijst met landen waar Belgische identiteitsdocumenten geldig zijn.

De Kids-ID is 3 jaar geldig en bevat informatie over de identiteit van het kind waaronder een foto, de naam en voornaam, geboortedatum en  -plaats, de namen van de ouders,…Op de elektronische chip staat onder andere de hoofdverblijfplaats geregistreerd.

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer vermeld van de centrale dienst ‘Hallo Ouders’. Deze dienst is 24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. De ouders zijn niet verplicht om het cascadesysteem te activeren, maar als ze daarvoor kiezen, dan moeten ze het systeem zelf activeren.

2.1 Wie kan de Kids-ID aanvragen?

Elke ouder van een Belgisch kind, geregistreerd op de Ambassade, jonger dan 12 jaar. Op het moment van de aanvraag moet uw kind jonger zijn dan 11 jaar en 9 maanden.

2.2 Hoe een Kids-ID aanvragen?

Een van de ouders komt persoonlijk naar de Ambassade met volgende documenten:

 1. een door beide ouders ondertekend en volledig ingevuld aanvraagformulier,
 2. de huidige identiteitskaart van uw kind,
 3. een recente pasfoto van uw kind, overeenkomstig de ICAO-normen (de foto kan niet op de Ambassade genomen worden),
 4. een kopie van de verblijfsvergunning van uw kind in Singapore,
 5. betaling van de consulaire tarieven.

De verwerkingstermijn bedraagt 5 weken. Wanneer de Kids-ID is aangekomen ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de kaart en de bijbehorende briefomslag met PUK-code af te halen op de Ambassade.

3. Kaartlezer voor online gebruik

Om online met uw eID aan de slag te kunnen gaan, moet u beschikken over een kaartlezer. U kan deze op de lokale markt aankopen. Let wel, niet alle kaartlezers kunnen de data van een eID lezen. U dient steeds na te gaan of de kaartlezer geschikt is om een kaart volgens ISO/IEC 7816 standaard in te lezen. Gelieve voor meer informatie hier te klikken.