Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Inschrijving op de Ambassade

Inschrijving op de Ambassade

Waarom?
Wie?
Hoe?
Breng de Ambassade op de hoogte
Singapore verlaten

Waarom?

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op de Ambassade laat u toe gebruik te maken van gelijkaardige administratieve diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België.

De Ambassade kan u dan onder meer helpen bij:

Wanneer uw dossier up-to-date is, zal de ambassade u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Raadpleeg hier het privacy statement voor de inschrijving in het consulair bevolkingsregister. 

Wie?

Enkel Belgen die:

 • zijn uitgeschreven uit de Belgische bevolkingsregisters én
 • in Singapore hun hoofddomicilie hebben

kunnen zich op de Ambassade inschrijven.

Toeristen en studenten kunnen altijd de Ambassade inlichten over hun aanwezigheid in Singapore, ook al kunnen zij zich niet officieel registreren. Gelieve daarvoor gebruik te maken van de website travellersonline. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.

Hoe?

U komt persoonlijk naar de Ambassade met voor ieder gezinslid volgende documenten (let op: vanaf 24/11/2020 kunt u zich online inschrijven, meer info onder punt 7):

 1. een inschrijvingsformulier (voor het formulier voor volwassenen klikt u hier, voor minderjarigen hier),
 2. een registratieformulier als kiezer, een verklaring op erewoord en indien nodig een volmachtformulier,
 3. een bewijs van uw adres (huurcontract, energiefactuur of telefoonrekening),
 4. uw Singaporees verblijfsdocument (employment,dependant’s pass, S pass, LTVP,…) en fotokopie,
 5. uw paspoort en fotokopie. Indien u of uw familielid eveneens een andere nationaliteit bezitten, een fotokopie van het vreemde paspoort.
 6. uw Belgische identiteitskaart en fotokopie,
 7. een inlichtingen formulier (Frans of Nederlands) ingevuld door uw niet-Belgische partner (indien van toepassing) en een kopie van het paspoort van uw niet-Belgische partner. De registratie van deze gegevens worden enkel gebruikt in geval van nood en geven geen toegang tot de consulaire dienstverlening.   

Opmerking: Gelieve er rekening mee te houden dat een paspoort aanvraag slechts ingediend kan worden nadat uw inschrijving voltooid is in het rijksregister.  

De Belgische Ambassade biedt u vanaf 24/11/2020, de mogelijkheid u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Breng de Ambassade op de hoogte!

Gelieve na uw inschrijving de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

•           Elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier Aangifte van adreswijziging gestaafd met de nodige bewijsstukken (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst).

•           Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering.

•           Elke wijziging van uw gezinssamenstelling.

•           Elke verandering van nationaliteit door middel van een authentiek stuk/attest afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit

•           Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

Gelieve de Ambassade in te lichten over elke wijziging van burgerlijke staat, gezinssamenstelling, adres, beroepssituatie,... teneinde uw gegevens up-to-date te houden in het rijksregister.

Elke vernieuwing van uw verblijfsdocument dient ook doorgegeven te worden.

Singapore verlaten

Wanneer u Singapore verlaat dient u zich binnen 8 werkdagen aan te melden bij de bevoegde post van uw nieuwe bestemming of de Belgische gemeente. Uw dossier zal bijgevolg doorgestuurd worden naar de nieuwe post eens uw registratie voltooid is. We raden u aan onze Ambassade te informeren van uw vertrek.

Voor uw terugkeer naar België kan u meer gedetailleerde informatie hier terugvinden.