Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Legalisatie en vertaling

Legalisatie en vertaling

Legalisatie
1. Wat
2. Welke documenten
3. Procedure
Procedure voor documenten afgegeven door de Singaporese overheid
1. Aanvraag
2. Authentificatie
Vertaling

Legalisatie

Zie voor meer info ook op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

1. Wat

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

2. Welke documenten

a) documenten afgeleverd door een overheid in Singapore: eenvormige afschriften of uittreksels van akten van burgerlijke stand, notariële akten, nationaliteitsattesten, attesten aangaande de burgerlijke stand, verblijfsattesten, attesten of verklaringen van gezinssamenstelling, vonnissen, diploma’s, enz. Deze documenten zullen vooraf moeten gelegaliseerd worden door het Ministry of Foreign Affairs in Singapore.

b) documenten ondertekend door een privé-persoon: deze documenten kunnen worden gelegaliseerd op voorwaarde dat de persoon die het document heeft ondertekend zich persoonlijk aanbiedt met een identiteitsbewijs.

c) voor eensluidend verklaarde afschriften: voor eensluidend verklaarde afschriften mogen slechts afgegeven worden door de overheid die het origineel afgegeven heeft. Deze afschriften kunnen daarna gelegaliseerd worden volgens de procedure die van kracht is. Deze documenten zullen vooraf moeten gelegaliseerd worden door het Ministry of Foreign Affairs in Singapore.

Belgische consulaire zendingen zijn niet bevoegd om uittreksels of eensluidend verklaarde afschriften af te leveren van Belgische documenten, zoals rijbewijzen, reis- of identiteitsdocumenten, Belgische diploma’s,… Deze documenten kunnen ook niet door de consulaire afdeling gelegaliseerd worden.

3. Procedure

Het te legaliseren document brengt u langs op de ambassade samen met de betaling.  De verwerkingstijd bedraagt ongeveer twee werkdagen. Voor het tarief kan u terecht op onze pagina consulaire tarieven.

Aanvraag en authentificatie van documenten afgegeven door de Singaporese overheid

Geplastificeerde documenten kunnen niet gelegaliseerd worden.

1. Aanvraag

Geboorte: Voor een niet-geplastificeerd  “Certificate of Extract from Register of Births” gelieve uw aanvraag te richten tot: 

Immigration & Checkpoints Authority (ICA) 
Registry of Births & Deaths, Citizen Services Centre
3rd Storey, ICA Building 
10 Kallang Road (Next to Lavender MRT station) 
Singapore 208718 
Tel: +65 6391 6100 / 6341 

Huwelijk: Voor een uittreksel van de “Certified copy of an entry in a Marriage Register”, gelieve uw aanvraag te richten tot:

Registry of Marriages (ROM) 
7 Canning Rise 
Singapore 179869 
Tel: +65 6338 7808 

of

Family Justice Courts of Singapore
3 Havelock Square
Singapore 059725 
Tel: + 65 6435 5110 

2.  Authentificatie

Ministry of Foreign Affairs
Consular Service Counter
1 Sherwood Road (Tanglin) 
Singapore 248163 
Tel: +65 6379 8000 
E-mail: mfa@mfa.gov.sg

Vertaling

De ambassade doet geen vertalingen behalve van Belgische rijbewijzen. Alle andere documenten kunnen vertaald worden door een door de Ambassade erkend vertaler. De lijst kan u hier terugvinden. Wanneer een vertaling gelegaliseerd moet worden, kan dit door de vertaling samen met het origineel document voor te leggen.