Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Legalisatie en vertaling

Legalisatie en vertaling

Legalisatie
1. Wat
2. Welke documenten
3. Procedure
Procedure voor documenten afgegeven door de Singaporese overheid
1. Aanvraag
2. Authentificatie
Vertaling

Legalisatie

Zie voor meer info ook op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

1. Wat

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

2. Welke documenten

a) documenten afgeleverd door een overheid in Singapore: deze documenten moeten voorafgaand gelegaliseerd worden door de Singapore Academy of Law (SAL) in Singapore. U kunt de website van de SAL (https://legalisation.sal.sg/) raadplegen voor meer informatie over de procedure.

b) documenten ondertekend door een privé-persoon: deze documenten kunnen worden gelegaliseerd op voorwaarde dat de persoon zich persoonlijk aanbiedt met het nog niet-ondertekend document en een identiteitsbewijs.

c) voor eensluidend verklaarde afschriften: voor eensluidend verklaarde afschriften mogen slechts afgegeven worden door de overheid die het origineel afgegeven heeft. De afschriften afgegeven in Singapore zullen voorafgaand gelegaliseerd moeten worden door het Singapore Academy of Law.

Belgische consulaire zendingen zijn niet bevoegd om Belgische documenten, zoals rijbewijzen, Belgische diploma’s, … af te leveren. Deze documenten kunnen ook niet door de consulaire afdeling gelegaliseerd worden.

3. Procedure

Het te legaliseren document brengt u langs op de ambassade.  De verwerkingstijd bedraagt ongeveer twee werkdagen. De betaling gebeurt bij afhaling van het document. Voor het tarief kan u terecht op onze pagina consulaire tarieven.

Aanvraag en authentificatie van documenten afgegeven door de Singaporese overheid

Geplastificeerde documenten kunnen niet gelegaliseerd worden.

1. Aanvraag

Geboorte: Voor een niet-geplastificeerd  “Certificate of Extract from Register of Births” gelieve uw aanvraag te richten tot: 

Immigration & Checkpoints Authority (ICA) 
Registry of Births & Deaths, Citizen Services Centre
3rd Storey, ICA Building 
10 Kallang Road (Next to Lavender MRT station) 
Singapore 208718 
Tel: +65 6391 6100 / 6341 

Huwelijk: Voor een uittreksel van de “Certified copy of an entry in a Marriage Register”, gelieve uw aanvraag te richten tot:

Registry of Marriages (ROM) 
7 Canning Rise 
Singapore 179869 
Tel: +65 6338 7808 

Registry of Muslim Marriages (ROMM)
7 Canning Rise 
Singapore 179869  
Tel: + 65 6337 0207 

2.  Authentificatie

           Singapore Academy of Law
           1 Coleman Street #08-06
           The Adelphi 
           Singapore 179803 
           Tel: +65 6332 4388 
           E-mail: enquiries@sal.org.sg

Vertaling

De ambassade doet geen vertalingen behalve van Belgische rijbewijzen. Alle andere documenten kunnen vertaald worden door een door de Ambassade erkend vertaler. De lijst kan u hier terugvinden. Wanneer een vertaling gelegaliseerd moet worden, kan dit door de vertaling samen met het origineel document voor te leggen.