Overschrijving of neerlegging

Informatie over overschrijving of neerlegging van buitenlandse akten van de burgerlijke stand

  1. Laatst bijgewerkt op

Wat?


Overeenkomstig artikel 48 BW kunnen de buitenlandse akten van de burgerlijke stand van Belgische onderdanen in België worden overgeschreven. Het is zelfs ten zeerste aan te raden de akte te laten overschrijven. Zodra de akte is overgeschreven, kunt u er makkelijk afschriften of uittreksels van aanvragen bij de bevoegde Belgische administratie. Indien u deze akte niet laat overschrijven kan u enkel een uittreksel bekomen bij de Singaporese overheden. Dit uittreksel zal steeds van de nodige legalisaties moeten voorzien worden, alvorens u het kan gebruiken. Dit kan zeer onpraktisch en duur zijn, zeker wanneer u verhuisd bent naar een ander land.

Opgelet! De overschrijving kan enkel gebeuren binnen een periode van 6 maanden na de uitgifte van de buitenlandse akte. De buitenlandse akte moet voorzien zijn van de nodige legalisaties en vertaling.


Wie?


De persoon tot wie de akte betrekking heeft of zijn wettelijk vertegenwoordiger. De overschrijving in de registers kan in de meeste gevallen per post of via een derde persoon in orde gebracht worden. 


Waar?


Deze akten kunnen in België in de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) worden overgeschreven. U richt zich tot de eerste gemeente waar u zich na uw terugkeer uit het buitenland gevestigd hebt. Zou u in België geen woon- of verblijfplaats hebben, kunt u de akte laten overschrijven in de gemeentelijke administratie van:

  • uw laatste woonplaats in België of
  • de woonplaats van uw bloedverwanten in stijgende lijn of
  • van uw geboorteplaats in België of
  • de stad Brussel.


Hoe?


U legt onderstaande documenten samen voor aan de gemeente waar u de documenten wenst over te schrijven.
 

Origineel gelegaliseerde geboorte- of huwelijksakte


Dit is het document waarmee u de aangifte deed bij de Ambassade. Een overschrijving kan echter alleen gebeuren indien het document minder dan 6 maanden geleden werd uitgegeven. Indien dit niet het geval is, dient u de stappen beschreven bij ‘aangifte van geboorte’ of ‘aangifte van huwelijk’ opnieuw te ondernemen.
 

Originele vertaling


De gemeente in België zal u een vertaling vragen naar het Nederlands, Frans of Duits van de gelegaliseerde akte, afhankelijk van de voertaal van de gemeente. U gaat best na bij de gemeente wat hun vereisten zijn in verband met deze vertaling. Mogelijk eist de gemeente dat het origineel door een beëdigd vertaler in België vertaald wordt.  Indien u wenst, kan u navragen of een vertaling door erkende vertaler van de Ambassade aanvaard wordt. U vindt de lijst terug bij de legalisatie van documenten.