Paspoort

Informatie over het Belgisch paspoort.

 1. Laatst bijgewerkt op

Deze dienst is enkel toegankelijk voor Belgen ingeschreven bij een Ambassade.

Vraag uw paspoorthernieuwing op tijd aan!

De Singaporese autoriteiten en de meeste Aziatische landen eisen een geldigheidsduur van 6 maanden van het paspoort bij aankomst in het land. 


Sinds 28 oktober 2011 voldoen Belgische paspoorten die op de Ambassade worden afgegeven, aan de nieuwe Europese veiligheidsnormen. Enerzijds bevatten ze de vingerafdrukken van hun houder, anderzijds moeten de gebruikte pasfoto’s voldoen aan strengere criteria dan voorheen.
 

Hoe een aanvraag indienen?


Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar


Biedt u persoonlijk op afspraak aan op de Ambassade (waarbij minderjarigen moeten vergezeld worden van een ouder), met:

 1. een aanvraagformulier voor een paspoort volledig ingevuld, gedateerd en getekend. Beide ouders ondertekenen het formulier voor de minderjarige,
 2. uw huidige paspoort (indien uw huidig paspoort verloren of gestolen is, dient u een attest van verlies of diefstal van de lokale politie aan te bieden),
 3. het paspoort van de ouders, voor minderjarigen,
 4. een kopie van uw verblijfsvergunning in Singapore,
 5. betaling van de consulaire tarieven.

U hoeft geen pasfoto mee te nemen, gezien de foto ter plaatste genomen wordt, zodat aan de strengere internationale criteria kan voldaan worden. 

Bij het indienen van uw aanvraag moet u 4 soorten gegevens ter beschikking stellen die in uw paspoort worden opgeslagen:

 1. gegevens over uw identiteit en nationaliteit,
 2. de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar),
 3. een foto die ter plaatse wordt genomen (vanaf 6 jaar),
 4. uw handtekening.

Het afnemen van de biometrische gegevens duurt niet lang. De foto en de vingerafdrukken nemen maar enkele minuten in beslag.

De verwerkingstijd bedraagt tussen de 7 en 10 kalenderdagen, u ontvangt een email wanneer uw paspoort is aangekomen.
 

Kinderen jonger dan 6 jaar


Kinderen jonger dan 6 jaar moeten niet persoonlijk een paspoortaanvraag indienen. Één van de ouders komt naar de Ambassade op afspraak tijdens de openingsuren voor het publiek, met:

 1. een aanvraagformulier voor een paspoort volledig ingevuld, gedateerd en getekend. Beide ouders ondertekenen het formulier voor de minderjarige, 
 2. het huidige paspoort van het kind (indien het huidige paspoort verloren of gestolen is, dient u een attest van verlies of diefstal van de lokale politie aan te bieden),
 3. het paspoort van de ouders,
 4. 2 recente pasfoto’s, overeenkomstig de ICAO-normen*,
 5. een kopie van het verblijfsvergunning van het kind in Singapore,
 6. betaling van de consulaire tarieven.


De verwerkingstijd bedraagt tussen de 7 en 10 kalenderdagen, u ontvangt een e-mail wanneer uw paspoort is aangekomen.

* De foto, model paspoort, moet recent en van onberispelijke kwaliteit zijn. De afmetingen zijn 45x35mm. De grootte van het hoofd, (haar inbegrepen) mag niet kleiner zijn dan 25 mm en niet groter dan 35 mm. De achtergrond van de foto moet een lichte eenvormige kleur zijn (wit, lichtgrijs, lichtgeel, lichtblauw). Een foto met schaduwen of kleurschakeringen is niet aanvaardbaar.
 

Belangrijk

 • De Singaporese autoriteiten en de meeste Aziatische landen eisen een geldigheidsduur van 6 maanden van het paspoort bij aankomst in het land. Het is zeer belangrijk dat u de vernieuwing van uw paspoort op tijd aanvraagt, zodat u geen problemen krijgt bij aankomst en vertrek uit Singapore.
 • Het is niet mogelijk bijkomende pagina’s voor uw bestaand paspoort af te leveren noch om de geldigheidsduur van uw paspoort te verlengen.
 • Kinderen zijn nu verplicht vanaf hun geboorte over hun eigen paspoort te beschikken. Het is niet mogelijk een kind in te schrijven in het paspoort van de ouders.
 • Is uw paspoort verloren of gestolen? Volg deze instructies.
 • Op de FAQ paspoort vindt u alle informatie over het Belgisch paspoort.


Voorlopig paspoort


Onze Ambassade kan, onder bepaalde voorwaarden, een voorlopig paspoort afleveren om u te helpen. Dit voorlopig paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur en kan in tegenstelling tot een gewoon paspoort niet worden gebruikt om naar alle landen te reizen.

Opgelet, de voorwaarden voor het verkrijgen van een voorlopig paspoort zijn echter heel strikt en zo’n paspoort wordt slechts bij wijze van uitzondering afgeleverd.

Procedure om een voorlopig paspoort te bekomen:

 1. Een aanvraagformulier
  1. Voor Belgen in het Nederlands (PDF, 111.07 KB) of in het Frans (PDF, 128.81 KB)
  2. ETD - voor niet-Belgen in het Nederlands (PDF, 35.92 KB) of in het Frans (PDF, 91.54 KB)
 2. Proces-verbaal
 3. Bewijs van dringende en dwingende reis
 4. Betaling van consulaire kosten
 5. Enkel voor ETD: 2 recente pasfoto’s, overeenkomstig de ICAO-normen (zie (*) hierboven).

De verwerkingstijd is afhankelijk van de urgentie.

Wanneer u uw paspoort in Singapore verliest, vereist de Singaporese immigratiedienst dat u het verlies ervan onmiddellijk meldt bij de Singaporese politie.

 • Voor de houder van een visum voor kort verblijf: u kunt Singapore verlaten met het tijdelijke of vervangende reisdocument en een kopie van het proces-verbaal, binnen de termijn van uw visum.
 • Voor houders van een ICA-pas: u kunt uw nieuwe paspoortgegevens bijwerken op e-services ICA / Solarplus voor studenten
 • Voor houders van een MOM-pas: raadpleeg de website van het Singaporese ministerie van Manpower voor instructies.
   

Schadevergoeding voor een defect paspoort


Ten gevolge van een productiefout in uw paspoort is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

 • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
 • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
 • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.

Meer informatie