Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Pensioen en sociale zekerheid / levensbewijs

Pensioen en sociale zekerheid / levensbewijs

De Ambassade is niet bevoegd om u advies te geven over pensioen en sociale zekerheid.

1. Pensioen
2. Sociale zekerheid
3. Levensbewijs

1. Nuttige links voor pensioen in België

Gelieve hier te klikken voor informatie over pensioen. Op de link vindt u meer gedetailleerde informatie voor werknemers, ambtenaren de zelfstandigen.

2. Nuttige links voor sociale zekerheid in België

Gelieve hier te klikken voor informatie over sociale zekerheid. Op link vindt u meer gedetailleerde informatie van de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

3. Levensbewijs

Een levensbewijs wordt niet door de Ambassade afgeleverd. Enkel het voorgedrukt formulier afgeleverd door de bevoegde instelling wordt in aanmerking genomen. Om een voorgedrukt formulier afgeleverd door een pensioendienst te wettigen, dienen betrokkenen zich persoonlijk aan te bieden en een identiteitsbewijs voor te leggen. Kan u zich om praktische redenen niet naar de post verplaatsen (ziekte,…) dan kan het levensbewijs slechts opgemaakt worden op basis van een medisch getuigschrift of op basis van foto met recente krant waaruit blijkt dat u nog in leven bent (in beide gevallen zal de datum van het medisch getuigschrift of van de publicatie van de krant op het formulier worden vermeld).

Enkel levensbewijzen waarbij gemachtigde de Belgische nationaliteit bezit, worden door de Ambassade ondertekend. Wanneer de gemachtigde niet de Belgische nationaliteit bezit, dient deze zich te wenden tot de lokale autoriteiten of hun vertegenwoordiging.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u zelf een levensbewijs in de drie landstalen opvragen. Opgelet! Het is voorzichtig eerst te polsen bij de bestemmeling aangaande de aanvaardbaarheid.

Gelieve hier te klikken voor meer informatie.