Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel uit het strafregister

Aanvraag in Singapore

U kan een uittreksel uit het strafregister / certificaat van goed gedrag en zeden (Certificate of Clearance) aanvragen via het e-loket van de Singapore Police Force. Voor meer informatie en het indienen van uw aanvraag kan u hier terecht.

In principe kunnen alleen Singaporese burgers een COC aanvragen. Buitenlanders die een COC willen aanvragen voor de periode van hun verblijf in Singapore moeten een “beroepsprocedure” aantekenen. 

Indien u het COC nodig heeft voor een procedure in België, zult u samen met uw aanvraag een brief van de Ambassade moeten neerleggen. Om de brief aan te vragen dient u op afspraak persoonlijk naar de Ambassade te komen met uw paspoort. 

 

Aanvraag in België

De Ambassade is niet bevoegd dergelijk document af te geven. Indien u een uittreksel uit het Belgisch Strafregister  / certificaat van goed gedrag en zeden wilt aanvragen, dient u zich te richten tot Federale Overheidsdienst Justitie – Centraal Strafregister.

Voor meer informatie kan u hier terecht.