Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

De Belgische ambassades en consulaten in het buitenland hebben beperkte bevoegdheden op het vlak van toekenning, behoud of verlies van nationaliteit.

Hierna een beknopte opsomming betreffende:

1. Toekenning voor 18 jaar
2. Verkrijgen na 18 jaar
3. Verlies, behoud en herkrijging

3.1. Behoudsverklaring vóór de 28ste verjaardag
3.2. Afstandsverklaring
3.3. Herkrijging

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Justitie of hier klikken.

1. Toekenning voor 18 jaar

Een kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in het buitenland geboren is, is geen Belg door geboorte.

Als de Belgische ouder wenst dat zijn/haar kind de Belgische nationaliteit verkrijgt, moet hij in dat geval een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit ondertekenen binnen de vijf jaar na de geboorte.

Neem zo vlug mogelijk met ons contact op om de formaliteiten te na te gaan, en dit ten minste 6 maanden voor de 5de verjaardag van het kind. 

2. Verkrijgen na 18 jaar

Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk de Belgische nationaliteit aan te vragen vanaf het buitenland. Men moet hiervoor zijn woonplaats in België hebben. 

3. Verlies, behoud en herkrijging

3.1. Behoudsverklaring vóór de 28ste verjaardag

U verliest automatisch de Belgische nationaliteit op uw 28ste jaar als u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967 EN
  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen 18 en 28 jaar EN
  • niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische organisatie EN
  • de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar EN
  • enkel en alleen voor zover u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was: geen Belgisch paspoort noch een Belgische identiteitskaart aanvroeg en verkreeg tussen uw 18de en 28ste verjaardag.

tenzij u een behoudsverklaring tekent vóór uw 28ste verjaardag bij de Belgische consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, contacteer ons dan minstens zes maanden voor uw 28ste verjaardag om de formaliteiten te vernemen.

Opgelet! het is niet altijd duidelijk of men maar één nationaliteit bezit!

3.2. Afstandsverklaring

U kunt aan de Belgische nationaliteit verzaken op voorwaarde dat u een andere nationaliteit bezit. De procedure voor afstandsverklaring neemt enkele weken in beslag.

Neem tijdig met ons contact op om de formaliteiten te vernemen.

3.3. Herkrijging

U kan enkel een verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit afleggen op onze Ambassade wanneer u de Belgische nationaliteit heeft verloren door de onmogelijkheid om de verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit voor uw 28ste verjaardag af te leggen.

In alle andere gevallen dient u uw hoofdverblijfplaats in België te hebben.