Ambassade van België in Singapore
Home Consulaire diensten Notariële bevoegdheid

Notariële bevoegdheid

De Belgische ambassades en consulaten in landen buiten de Europese Unie zijn bevoegd tot het verlijden van notariële akten (bv. notariële volmachten, huwelijkscontracten,…) en dit zowel voor de Belgen woonachtig in de jurisdictie van de post, als voor vreemdelingen indien de akten geassocieerd zijn met België. Hiervoor worden honoraria geïnd.

De notariële akten, opgesteld in de post, worden altijd gebaseerd op een volledig uitgewerkt ontwerp van een Belgische notaris.

Alle ontwerpen dienen door uw notaris uitsluitend naar de volgende gecentraliseerde mailbox van de FOD Buitenlandse zaken in België gezonden te worden: notaribox@diplobel.fed.be.

Klik hier voor meer informatie.