Ambassade van België in Singapore

Rijbewijs

1. Het Belgisch rijbewijs
2. Rijden in Singapore

2.1. Verblijf in Singapore voor minder dan 1 jaar
2.2. Verblijf in Singapore voor meer dan 1 jaar
3. Rijden in een land waar Engels niet courant gesproken wordt

1. Het Belgisch rijbewijs

De Ambassade levert geen Belgische of internationale rijbewijzen af, noch duplicaten.

Om een Belgisch rijbewijs, internationaal rijbewijs, voorlopig rijbewijs of een duplicaat van deze documenten te verkrijgen, dient u te zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van een Belgische ambassade, buiten de Europese Economische Ruimte. U kan uw aanvraag doen bij de gemeente in België waar u het laatst geregistreerd was. U zal een aanvraagformulier en uw Belgische eID moeten voorleggen, alsook mogelijks andere documenten wanneer het gaat om een aanvraag van een duplicaat. 

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.

2. Rijden in Singapore

2.1. Verblijf in Singapore voor minder dan 1 jaar

In overeenstemming met de bilaterale overeenkomst van erkenning van rijbewijzen tussen België en Singapore, mag u in Singapore met de wagen rijden aan de hand van uw Belgisch rijbewijs en uw internationaal rijbewijs of officiële vertaling in het Engels. De Ambassade kan een vertaling van uw Belgisch rijbewijs afleveren mits betaling van het consulaire tarief.

2.2. Verblijf in Singapore voor meer dan 1 jaar

Om na 12 maanden van uw verblijf hier (vanaf de datum van uw laatste aankomst in Singapore) in Singapore verder met de wagen te mogen rijden, dient u een Singaporees rijbewijs te bekomen.

U vindt alle informatie met betrekking tot het omzetten van uw Belgische rijbewijs naar een Singaporees rijbewijs hier.

3. Rijden in een land waar Engels niet courant gesproken wordt

Wanneer u naar een land reist waar Engels niet courant gesproken wordt en van plan bent daar te rijden, kan het nuttig zijn een internationale rijbewijs te hebben (IDP). IDP « International Driving Permit » is het enige document dat officieel erkend is door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake wegverkeer. Klik hier voor meer informatie.