Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wil komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
 1. Laatst bijgewerkt op

U heeft een toegangsvisum voor het grondgebied van de Schengenstaten (1) ontvangen.

Dit visum biedt u echter geen absolute garantie dat u het grondgebied van deze Staten mag betreden.

De overheden die belast zijn met de grenscontrole zullen met name de volgende zaken verifiëren:

 • of u in het bezit bent van een geldig document om de grens te overschrijden en of dit document het visum bevat;
 • of u de maximaal toegestane verblijfsduur op het grondgebied van de Schengenstaten, namelijk 3 maanden over een periode van 6 maanden (2), niet overschreden heeft;
 • uw vertrekpunt en uw bestemming, evenals het doel van het verblijf en, zo nodig, de bijbehorende bewijsstukken.

Zorg er dus voor dat u de volgende documenten binnen handbereik heeft wanneer u u bij de grensdoorlaatposten aanbiedt:

 • uw reisdocument, dat voorzien is van een geldig visum;
 • de documenten die het doel en de omstandigheden van uw verblijf op het grondgebied van de Schengenstaten aantonen (uitnodigingsbrief, hotelreservering, verblijf bij de bewoner);
 • de documenten die aantonen dat u voor de duur en het doel van het beoogde verblijf over toereikende bestaansmiddelen beschikt (contant geld, reischeques, kredietkaarten, verbintenis tot tenlasteneming).

De toegang tot het grondgebied van de Schengenstaten zal worden geweigerd indien:

 • u niet over een geldig reisdocument beschikt;
 • u niet over een geldig visum beschikt;
 • u de documenten die het doel en de omstandigheden van uw verblijf aantonen niet kunt overleggen;
 • u geen documenten kunt overleggen die aantonen dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt, in verhouding tot de duur en het type van het beoogde verblijf;
 • u reeds 3 maanden, over een periode van 6 maanden, verbleven heeft op het grondgebied van de Schengenstaten.

_______________________________

(1) Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Zweden en Zwitserland.

(2) De periode van zes maanden moet vanaf de datum van de eerste binnenkomst berekend worden.

Bevoegde autoriteit voor visumaanvragen

Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.