Ambassade van België in Singapore
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

Uitgebreide informatie over visumaanvragen voor burgers uit Singapore vindt u op de Engelstalige versie van deze website.

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 
Openbare raadpleging

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. Lees verder...

 

INFORMATIE OVER GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

 
BELANGRIJKE MEDEDELING

U heeft een toegangsvisum voor het grondgebied van de Schengenstaten (1) ontvangen.

Dit visum biedt u echter geen absolute garantie dat u het grondgebied van deze Staten mag betreden.

De overheden die belast zijn met de grenscontrole zullen met name de volgende zaken verifiëren:

 • of u in het bezit bent van een geldig document om de grens te overschrijden en of dit document het visum bevat;
 • of u de maximaal toegestane verblijfsduur op het grondgebied van de Schengenstaten, namelijk 3 maanden over een periode van 6 maanden (2), niet overschreden heeft;
 • uw vertrekpunt en uw bestemming, evenals het doel van het verblijf en, zo nodig, de bijbehorende bewijsstukken.

Zorg er dus voor dat u de volgende documenten binnen handbereik heeft wanneer u u bij de grensdoorlaatposten aanbiedt:

 • uw reisdocument, dat voorzien is van een geldig visum;
 • de documenten die het doel en de omstandigheden van uw verblijf op het grondgebied van de Schengenstaten aantonen (uitnodigingsbrief, hotelreservering, verblijf bij de bewoner);
 • de documenten die aantonen dat u voor de duur en het doel van het beoogde verblijf over toereikende bestaansmiddelen beschikt (contant geld, reischeques, kredietkaarten, verbintenis tot tenlasteneming).

De toegang tot het grondgebied van de Schengenstaten zal worden geweigerd indien:

 • u niet over een geldig reisdocument beschikt;
 • u niet over een geldig visum beschikt;
 • u de documenten die het doel en de omstandigheden van uw verblijf aantonen niet kunt overleggen;
 • u geen documenten kunt overleggen die aantonen dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt, in verhouding tot de duur en het type van het beoogde verblijf;
 • u reeds 3 maanden, over een periode van 6 maanden, verbleven heeft op het grondgebied van de Schengenstaten.

_______________________________

(1) Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Slowakije, Slovenië, Zweden en Zwitserland.

(2) De periode van zes maanden moet vanaf de datum van de eerste binnenkomst berekend worden.