Ambassade van België in Singapore
Home Newsroom Lokaal nieuws

Lokaal nieuws

Verklaring van de Coalitie voor Gelijke Rechten over de situatie in Brunei

De ondergetekenden, leden van de Coalitie voor Gelijke Rechten, laten weten diep geschokt te zijn door het besluit van Brunei om zijn herziene strafwetboek integraal uit te vaardigen. In dit nieuwe wetboek, dat van kracht werd op 3 april 2019, staan bepalingen die een reeks straffen voorschrijven, waaronder amputatie van lichaamsdelen, geseling en de dood door steniging, voor bepaalde handelingen die als een inbreuk beschouwd worden. Handelingen waarop die straffen staan zijn onder meer diefstal, verkrachting, overspel en seksuele betrekkingen tussen personen van hetzelfde geslacht.

De extreme straffen geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid over de internationale verplichtingen en verbintenissen van Brunei op het vlak van het personenrecht, inclusief de rechten in verband met het verbod op foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende straffen en het recht op gelijke bescherming van de wet voor allen, zonder onderscheid. De straffen hebben ook negatieve gevolgen voor veel kwetsbare groepen in Brunei, met name lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LGBT), vrouwen en kinderen. Door de nieuwe voorschriften worden deze groepen extra gemarginaliseerd en lopen ze een verhoogd risico op discriminatie, vervolging en geweld, zelfs als ze niet vervolgd worden voor het schenden van het wetboek.

Volgens de Coalitie voor Gelijke Rechten verdient iedereen het dat zijn grondrechten worden nageleefd, zonder onderscheid. Wij dringen er bij de regering van Brunei op aan de nieuwe straffen op te heffen en erop toe te zien dat alle getroffen maatregelen conform de internationale verplichtingen en verbintenissen zijn die het land op het vlak van het personenrecht heeft aangegaan.

Medeondertekenaars:

Albanië, Argentinië, Australië, België, Canada, Chili, Cyprus, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Israël, Italië, Kaapverdië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mexico, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland.

 

Visumaanvraag voor België door onderdanen van derde landen met officieel adres in Brunei Darussalam

02 juni 2014

Vanaf 1 juni 2014 verzekert de Ambassade van het Koninkrijk België in Singapore de behandeling en afgifte van de visa kortverblijf (Schengen visa) aangevraagd door de onderdanen van derde landen met officieel adres in Brunei Darussalam die België of Luxemburg wensen te bezoeken.