Notariële bevoegdheid

Informatie over notariële bevoegdheid.

  1. Laatst bijgewerkt op

De Belgische ambassades en consulaten in landen buiten de Europese Unie zijn bevoegd tot het verlijden van notariële akten (bv. notariële volmachten, huwelijkscontracten,…) en dit zowel voor de Belgen die op de Ambassade zijn ingeschreven èn voor vreemdelingen indien de akten geassocieerd zijn met België. Na het ondertekenen van de notariële akte op de Ambassade, worden de consulaire kosten afgerekend.

De notariële akten, opgesteld in de post, worden altijd gebaseerd op een volledig uitgewerkt ontwerp van een Belgische notaris.

Alle ontwerpen dienen door uw notaris uitsluitend naar de volgende gecentraliseerde mailbox van de FOD Buitenlandse zaken in België gezonden te worden: notaribox@diplobel.fed.be


Digitale notariële volmacht


De mogelijkheid bestaat een digitale volmacht te verlenen aan een vertrouwenspersoon of aan een notariële medewerker in België. Die persoon kan dan een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte, in uw plaats ondertekenen bij een Belgische notaris.

U heeft toegang tot de digitale volmacht als u: 

  • Belg bent en
  • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID en 
  • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer (de Ambassade kan u voor enkele dagen een kaartlezer ontlenen).

Meer informatie