Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Op deze pagina vindt u informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

 1. Laatst bijgewerkt op

Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (e-ID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar het beroepsconsulaat komen om uw biometrische gegevens op te nemen.


Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

 

Identiteitskaart


Alle door de EU-lidstaten afgegeven identiteitskaarten moeten volgens de Europese reglementering sinds midden 2021 de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.

Sinds 21 juni 2021 moet u voor een elektronische identiteitskaart (eID) en/of uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar de Ambassade komen.

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet eigenlijk een Belgische identiteitskaart aanvragen.

De elektronische identiteitskaart (eID en Kids-ID) behoudt haar geldigheid ook na verhuis naar een ander ambtsgebied of na terugkeer naar België. De geldigheid kan worden nagegaan op checkdoc.be.

De geldigheidsduur van de eID en Kids-ID is afhankelijk van uw leeftijd op het moment van de aanvraag:
 

Geldigheidsduur van de eID en Kids-ID
Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID / Kids-ID
Tussen 0 en 12 jaar 3 jaar
Tussen 12 en 18 jaar 6 jaar
Tussen 18 en 75 jaar 10 jaar
Ouder dan 75 jaar 30 jaar

Voor meer uitleg over de eID, zie:

Hoe een eID aanvragen?


a) Biedt u persoonlijk aan op de Ambassade waar u bent ingeschreven (minderjarigen moeten vergezeld worden van een ouder), op afspraak, tijdens de openingsuren voor het publiek met volgende documenten:

 1. een aanvraagformulier voor een eID volledig ingevuld, gedateerd en onderaan getekend,
 2. uw huidige identiteitskaart (indien uw huidige identiteitskaart verloren of gestolen is, dient u een attest van verlies of diefstal van de lokale politie aan te bieden),
 3. een kopie van uw verblijfsvergunning in Singapore,
 4. betaling van de consulaire tarieven.

b) Liet u uw biometrie in een andere ambassade registreren, dan heeft u 3 maanden om bij zijn post van inschrijving de eID effectief aan te vragen.

In beide gevallen is verwerkingstijd gemiddeld 5 weken. Wanneer uw nieuwe kaart is aangekomen op de Ambassade, ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de eID en de bijbehorende briefomslag met PUK-code af te halen op de Ambassade.

c) Sinds 21 juni 2021 kunt u uw e-ID aanvragen bij de Belgische gemeente. Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.  U moet de aanvraag indienen bij:

 •  de Belgische gemeente van uw laatste inschrijving in België, of
 • uw Belgische gemeente van geboorte indien u nooit in België hebt gewoond maar daar geboren bent, of
 • een Belgische gemeente naar keuze indien u nooit in België heeft gewoond en daar ook niet geboren bent. 

Opgelet, In het geval van verlies of diefstal van uw eID, kan uw kaart gratis geblokkeerd worden via de website DOCSTOP. Meer informatie
 

Hoe uw eID activeren voor online gebruik?


Een geactiveerde eID laat u toe om u via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (bv. digitale handtekening).

De activatie is mogelijk op de Ambassade, op afspraak, tijdens de openingsuren voor het publiek. Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente.

U moet zich hiervoor persoonlijk aanmelden en de briefomslag met PUK-code en uw eID meebrengen. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Indien u uw codes niet meer kent, kan u nieuwe codes aanvragen door hier te klikken. Deze codes worden automatisch naar uw post van inschrijving opgestuurd. De verwerkingstijd is ongeveer 3 weken. Wanneer uw briefomslag met PUK-code is aangekomen op de Ambassade, ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de briefomslag af te halen op de Ambassade.

De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites. U kan onder meer met een geactiveerde eID ‘Mijn DOSSIER’ raadplegen, een toepassing gelanceerd in november 2017 van FOD Binnenlandse zaken die u toelaat uw persoonlijke gegevens in het Belgisch rijksregister na te gaan. Gelieve hier te klikken voor meer informatie.


Kids-ID


Sinds oktober 2015 kunnen ouders op de Ambassade een Kids-ID voor hun kind aanvragen. Het betreft een niet-verplicht Belgisch identiteitsdocument. De elektronische identiteitskaart kan als reisdocument gebruikt worden voor verplaatsingen binnen de Lidstaten van de Europese Unie, in enkele grenslanden van de Unie, alsmede in enkele verder gelegen landen, die een toeristische trekpleister vormen.

De Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België). Het bevat informatie over de identiteit van het kind waaronder een foto, de naam en voornaam, geboortedatum en -plaats, de namen van de ouders,… Op de elektronische chip staat onder andere de hoofdverblijfplaats geregistreerd.

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer vermeld van de centrale dienst ‘Hallo Ouders’. Deze dienst is 24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders. De ouders zijn niet verplicht om het cascadesysteem te activeren, maar als ze daarvoor kiezen, dan moeten ze het systeem zelf activeren.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be
 

Wie kan de Kids-ID aanvragen?


Elke ouder geregistreerd op de Ambassade, die een Belgisch kind heeft dat jonger dan 12 jaar kan een kids-ID voor het kind aanvragen. Op het moment van de aanvraag moet uw kind jonger zijn dan 11 jaar en 9 maanden.
 

Hoe een Kids-ID aanvragen?


1. Op de Ambassade waar u bent ingeschreven:

 • Uw kind is 6 jaar of ouder: u en uw kind komen in persoon en op afspraak naar de Ambassade met de volgende documenten:
  • een aanvraagformulier voor een Kids-ID volledig ingevuld en door beide ouders ondertekend,
  • de huidige identiteitskaart van uw kind (indien de huidige identiteitskaart verloren of gestolen is, dient u een attest van verlies of diefstal van de lokale politie aan te bieden),
  • een kopie van de verblijfsvergunning van uw kind in Singapore,
  • betaling van de consulaire tarieven.
    
 • Uw kind is jonger dan 6 jaar: één van de ouders komt in persoon en op afspraak naar de Ambassade met volgende documenten:
  • een aanvraagformulier voor een Kids-ID volledig ingevuld en door beide ouders ondertekend,
  • de huidige identiteitskaart van uw kind,
  • een recente pasfoto van uw kind, overeenkomstig de ICAO-normen (de foto kan niet op de Ambassade genomen worden),
  • een kopie van de verblijfsvergunning van uw kind in Singapore,
  • betaling van de consulaire tarieven.

2. Liet het kind ouder dan 6 jaar zijn biometrie in een andere ambassade registreren, dan heeft de ouder 3 maanden om bij zijn post van inschrijving het  Kids-ID effectief aan te vragen. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is een biometrische registratie niet mogelijk.

In beide gevallen is de verwerkingstermijn gemiddeld 5 weken. Wanneer het Kids-ID is aangekomen op de Ambassade ontvangt u een uitnodiging via e-mail om de kaart en de bijbehorende briefomslag met PUK-code af te halen op de Ambassade.

3. Beide ouders kunnen sinds 21 juni 2021 het Kids-ID aanvragen bij:

 • de Belgische gemeente van de laatste inschrijving in België, of
 • uw Belgische gemeente van geboorte indien de ouder nooit in België hebt gewoond maar daar geboren werd, of
 • een Belgische gemeente naar keuze indien de ouder nooit in België heeft gewoond en daar ook niet geboren was. 

Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders aanwezig zijn - enkel zo kan de gemeente aannemen dat de wetgeving inzake het ouderlijk gezag van het land waar het Belgisch kind woont, gerespecteerd wordt. De aanvraag in België is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.
 

Hoe een Kids-ID activeren?


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten (voor het gebruik online) voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.


Kaartlezer voor online gebruik


Om online met uw eID aan de slag te kunnen gaan, moet u beschikken over een kaartlezer. U kan deze op de lokale markt aankopen. Let wel, niet alle kaartlezers kunnen de data van een eID lezen. U dient steeds na te gaan of de kaartlezer geschikt is om een kaart volgens ISO/IEC 7816 standaard in te lezen.

Meer informatie