Consulaire inschrijving

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

 1. Laatst bijgewerkt op

Waarom?


De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters op de Ambassade laat u toe gebruik te maken van gelijkaardige administratieve diensten als aangeboden door de gemeentelijke diensten in België.

De Ambassade kan u dan onder meer helpen bij:

Wanneer uw dossier up-to-date is, zal de ambassade u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarin u dringende noodbijstand nodig hebt (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Raadpleeg het privacy statement het privacy statement voor de inschrijving in het consulair bevolkingsregister. 


Wie?


Enkel Belgen die:

 • zijn uitgeschreven uit de Belgische bevolkingsregisters én
 • in Singapore hun hoofddomicilie hebben

kunnen zich op de Ambassade inschrijven.

Toeristen en studenten kunnen altijd de Ambassade inlichten over hun aanwezigheid in Singapore, ook al kunnen zij zich niet officieel registreren. Gelieve daarvoor gebruik te maken van de website Travellers Online. Zo kan de FOD Buitenlandse Zaken u indien nodig makkelijker informeren en ondersteunen. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk.


Hoe?


U kan zich online inschrijven in de consulaire bevolkingsregisters via eConsul, het elektronische loket voor Belgen in het buitenland als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

of

U komt persoonlijk op afspraak naar de Ambassade met voor ieder gezinslid volgende documenten:

 1. een inschrijvingsformulier behoorlijk ingevuld, gedateerd en getekend. U vult per gezinslid één formulier in en beide ouders ondertekenen het formulier voor de minderjarige,
 2. een registratieformulier als kiezer en eventueel een volmachtformulier,
 3. een bewijs van uw adres (huurcontract, energiefactuur of telefoonrekening),
 4. uw verblijfsvergunning in Singapore (employment,dependant’s pass, S pass, LTVP,…) en kopie,
 5. uw paspoort en kopie. Indien u of uw familielid eveneens een andere nationaliteit bezitten, een kopie van het vreemde paspoort.
 6. uw Belgische identiteitskaart en kopie,
 7. een inschrijvingsformulier voor de registratie van de niet-Belgische gezinsleden die op uw adres wonen en een kopie van de paspoorten van de niet-Belgische gezinsleden. De registratie van deze gegevens worden enkel gebruikt in geval van nood en geven geen toegang tot de consulaire dienstverlening.

Opmerking, gelieve er rekening mee te houden dat een paspoortaanvraag en aanvraag Belgische identiteitskaart slechts ingediend kan worden nadat uw inschrijving voltooid is in het rijksregister.


Formulieren


Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kunt u alle formulieren terugvinden.


Breng de Ambassade op de hoogte


Gelieve na uw inschrijving de Ambassade steeds op de hoogte te brengen van:

 • elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier (zie formulieren hierboven), gestaafd met de nodige bewijsstukken (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst);
 • elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering;
 • elke wijziging van uw gezinssamenstelling;
 • Elke verandering van nationaliteit door middel van een authentiek stuk/attest afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit
 • elke vernieuwing van uw verblijfsdocument;
 • als u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wilt wijzigen.

om uw gegevens up-to-date te houden in het rijksregister.


Singapore verlaten


Bij terugkeer naar België moet u zich binnen de 8 werkdagen na aankomst aanmelden bij de gemeente. Bij verhuis naar een ander land (waarvoor een andere Belgische consulaire beroepspost bevoegd is), hebt u er alle belang bij u in te schrijven bij de nieuwe Belgische consulaire beroepspost. Uw dossier zal bijgevolg automatisch overgeheveld worden naar de nieuwe post eens uw registratie voltooid is. We raden u aan onze Ambassade te informeren van uw vertrek.

Voor uw terugkeer naar België kan u meer gedetailleerde informatie terugvinden op de website van belgium.be