Uittreksel uit het strafregister

Informatie over het uittreksel uit het strafregister.

  1. Laatst bijgewerkt op

Aanvraag in Singapore


U kan een uittreksel uit het strafregister / certificaat van goed gedrag en zeden (Certificate of Clearance) aanvragen via het e-loket van de Singapore Police Force. Voor meer informatie en het indienen van uw aanvraag kan u terecht op de website van Singapore Police Force

In principe kunnen alleen Singaporese burgers een COC aanvragen. Buitenlanders die een COC willen aanvragen voor de periode van hun verblijf in Singapore moeten een “beroepsprocedure” aantekenen. 

Indien u het COC nodig heeft voor een procedure in België, zult u samen met uw aanvraag een brief van de Ambassade moeten neerleggen. Om de brief aan te vragen dient u op afspraak persoonlijk naar de Ambassade te komen met uw paspoort. 


Aanvraag in België


De Ambassade is niet bevoegd dergelijk document af te geven. Indien u een uittreksel uit het Belgisch Strafregister / certificaat van goed gedrag en zeden wilt aanvragen, dient u zich te richten tot Federale Overheidsdienst Justitie – Centraal Strafregister.

Meer informatie