Legalisatie van documenten

Hoe legaliseert u een document?

  1. Laatst bijgewerkt op

Op deze pagina vindt u de volgende informatie:

 

Legalisatie


Zie voor meer info ook op de website van de FOD Buitenlandse Zaken
 

Wat


Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

In 2021 is Singapore toegetreden tot het Apostilleverdrag (Verdrag van den Haag 1961). Vanaf 16 September 2021, dienen documenten afgeleverd door een Singaporese overheid voor gebruik in België gelegaliseerd te worden met een Apostille.
 

Welke documenten


a) documenten afgeleverd door een overheid in Singapore: deze documenten moeten gelegaliseerd worden met Apostille door de Singapore Academy of Law (SAL). U kunt de website van de SAL raadplegen voor meer informatie over de procedure.

b) documenten ondertekend door een privé-persoon: deze documenten kunnen door de Ambassade worden gelegaliseerd op voorwaarde dat de persoon zich persoonlijk aanbiedt met het nog niet-ondertekend document en een identiteitsbewijs.

c) voor eensluidend verklaarde afschriften: voor eensluidend verklaarde afschriften mogen slechts afgegeven worden door de overheid die het origineel afgegeven heeft. De afschriften afgegeven in Singapore zullen voorafgaand gelegaliseerd moeten worden met Apostille door het Singapore Academy of Law

d) vertalingen afgeleverd in Singapore: wanneer een vertaling gelegaliseerd moet worden door de Ambassade, kan dit door de vertaling samen met het origineel document voor te leggen. 

Belgische consulaire zendingen zijn niet bevoegd om Belgische documenten, zoals rijbewijzen, Belgische diploma’s, … af te leveren. Deze documenten kunnen ook niet door de consulaire afdeling gelegaliseerd worden.
 

Procedure


Voor het bekomen van een legalisatie door de Ambassade, gelieve een afspraak te maken en het originele document mee te brengen. De verwerkingstijd bedraagt ongeveer twee werkdagen. De betaling gebeurt bij afhaling. Voor het tarief kan u terecht op onze pagina consulaire tarieven.


Procedure voor documenten afgegeven door de Singaporese overheid


Geplastificeerde documenten kunnen niet gelegaliseerd worden.

Wanneer het Singaporese document is gelamineerd, dan zal u een nieuw document, niet-gelamineerd moeten aanvragen.  De ambassade aanvaardt geen (foto)kopies van het document waarop apostille geplaatst werd.
 

Aanvraag


Geboorte: zie Aangifte van geboorte

Huwelijk: zie Aangifte van huwelijk 
 

Legalisatie met Apostille


Singapore Academy of Law
1 Coleman Street #08-06
The Adelphi 
Singapore 179803 
T +65 6332 4388 
E-mail: enquiries@sal.org.sg


Procedure voor documenten afgegeven door een andere overheid


Consulteer de tool "Zoekcriteria legalisatie" van FOD Buitenlandse Zaken en controleer of uw document gelegaliseerd moet worden, apostille moet aangebracht worden of uw document vrijgesteld is van legalisatie. In de tool, vink 'Gebruik een buitenlands document in België' aan en selecteer vervolgens 'het land of regio' waar het document afgeleverd werd.


Vertaling


De Ambassade doet geen vertalingen behalve van Belgische rijbewijzen. Alle andere documenten kunnen vertaald worden door een door de Ambassade erkend vertaler. De lijst kan u hieronder terugvinden. Wanneer een vertaling gelegaliseerd moet worden, kan dit door de vertaling samen met het origineel document voor te leggen.